pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

představa nepřímého doručování • porovnáním síťových částí adres odesilatel zjistí, že se příjemce nachází v jiné síti • odesilatel se "podívá" do své směrovací tabulky a podle ní zvolí odchozí směr – směrovač v odchozím směru • odešle datagram zvolenému směrovači – již se jedná o přímé doručení