pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

představa přímého doručování • odesilatel rozdělí cílovou adresu na její síťovou část a relativní část – použije dělení, platné pro jeho vlastní síť • masku sítě, CIDR prefix, event. vyjde z třídy adresy – získá síťovou část adresy příjemce • pokud se síťová část adresy příjemce shoduje se síťovou částí vlastní adresy, jde o přímé doručování • odesilatel převede IP adresu příjemce na jeho linkovou adresu – provede "Address Resolution", např. pomocí protokolu ARP – získá linkovou adresu XX • odesilatel (jeho síťová vrstva) předá datagram vrstvě síťového rozhraní s požadavkem na doručení na adresu XX