pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

přímé a nepřímé doručování • přímé doručování: – odesilatel a příjemce se nachází ve stejné IP síti • pozná se podle toho, že mají stejnou síťovou část své IP adresy – odpadá rozhodování o volbě směru, o doručení se dokáže postarat linková vrstva (vrstva síťového rozhraní) • odesilatel pošle datagram "přímo" koncovému příjemci • nepřímé doručování – odesilatel a příjemce se nachází v různých IP sítích – odesilatel musí určit nejvhodnější odchozí směr (resp. směrovač ležící v tomto směru) • odesilatel pošle datagramu směrovači ve zvoleném odchozím směru