pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

fungování OSPF • "nový" směrovač: – nejprve zjistí, jaké má sousedy • řeší se jinak v prostředí s broadcastem, bez broadcastu a na dvoubodových spojích – s každým sousedem si synchronizuje svou topologickou databázi • pomocí příkazů – Database Description – Link State Request – Link State Acknowledgement – po úspěšné synchronizaci oba směrovače ve dvojici "ohlásí světu své sousedství" • pomocí broadcastu oba rozešlou všem ostatním směrovačům v síti tzv. LSA (Link State Advertisement) – informaci o existenci spojení (vazby, hrany) mezi  nimi – pomocí příkazů Link State Update • "již fungující" směrovač – trvale monitoruje dostupnost svých přímých sousedů • pomocí HELLO paketů, každých 10 sekund – pokud není změna: • každých 30 minut opakuje všem své "sousedství" – rozesílá LSA s údaji o dostupnosti souseda, pomocí broadcastu – pokud je změna • okamžitě informuje o změně pomocí LSA (Link State Advertisement) – OSPF příkaz "Link State Update" • LSA se šíří jako inteligentní broadcast – fakticky jako záplava (záplavové směrování), s eliminací duplicitních paketů