pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

fungování OSPF • každý OSPF směrovač si udržuje: – databázi přímých sousedů • každý ji má jinou • udržuje aktuální pomocí HELLO paketů, které pravidelně posílá svým sousedům – každých 10 sekund – každý směrovač si udržuje "topologickou databázi" • databázi s údaji o topologii celé sítě • všichni (v oblasti) by ji měli mít stejnou • pomocí této databáze počítá "nejkratší" cesty – směrovací tabulky • používají se pro samotné směrování IP paketů • komunikace mezi OSPF směrovači probíhá pomocí OSPF paketů – vkládají se přímo do IP paketů • Protocol No. 89 – existuje 5 druhů zpráv: • Hello • Database Description • Link State Request • Link State Update • Link State Acknowledgement