pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

protokol OSPF – oblasti • jde o vlastnost, která zvětšuje "dosah" OSPF – umožňuje větší škálovatelnost, tj. realizovat AS • celý autonomní systém se rozdělí na (disjunktní) oblasti – jedna se prohlásí za páteřní (backbone) • směrovače v oblastech se rozdělí na – interní • zajišťují směrování v rámci oblasti, mají stejné informace (navzájem) – páteřní (Backbone) • zajišťují směrování v rámci páteřní oblasti – na rozhraní (Area Border) • patří současně do oblasti i do páteře, vyměňují informace mezi nimi – hraniční (Boundary) • v páteřní oblasti, vyměňují směrovací informace s jinými AS