pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

protokol OSPF (Open SPF) • je "otevřenou verzí staršího protokolu SPF (Shortest Path First) – jeho specifickace jsou veřejně přístupné, pochází od IETF • je typu link-state – každý uzel testuje dostupnost svých sousedů • stav linky – každý uzel sestavuje "link state paket", ve kterém uvede údaje o dostupnosti svých sousedů • stav linky a její ohodnocení – tyto pakety jsou rozesílány všem uzlům v síti/soustavě sítí • stačí ale jen při změně nějakého údaje !!!! • jinak pro osvěžení každých 30 minut • všechny uzly v síti mají úplnou informaci o jednotlivých spojích a mohou si vypočítat optimální cesty – každý počítá "za sebe", chybou ovlivní jen sebe sama • OSPF podporuje alternativní cesty – umožňuje definovat různé cesty pro různé druhy provozu – podporuje load balancing • OSPF podporuje další "dekompozici" – umožňuje rozdělení sítě na menší "areas", které jsou analogické autonomním systémů v tom, že jejich topologie není šířena mimo danou "area" • minimalizuje to objemy aktualizačních informací