pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

RIP – Routing Information Protocol • je typu vector-distance – uzly si vyměňují aktualizace tvořené směrovým vektorem a jeho ohodnocením (vzdáleností k cíli) • metrika je pevná, a to počet přeskoků!! • aktualizace (updaty): – se vysílají každých 30 sekund • když do 180 sekund nepřijde update od nějakého konkrétního (sousedního) směrovače, jsou všechny cesty vedoucí přes tento směrovač označeny jako nekonečně dlouhé. • po dalších 120 sekundách jsou odstraněny z tabulky (nastoupí jakýsi garbage collector). • výpočet cest je distribuovaný – každý počítá kousek – algoritmus probíhá trvale, nikdy nekončí!!! – každý je závislý na ostatních, chyba jednoho ovlivňuje druhé • aktualizace (updaty): – posílají se jen k přímým sousedům (směrovačům) • každý uzel se od svých sousedů dozvídá jen o dostupnosti cílových sítí (a metrice), ne o dalším směrování za svými sousedy (nevidí dál než ke svým sousedům) • nemá informace o celé topologii!!! – obsahují údaje o dostupnosti ostatních uzlů z daného uzlu (s jakou cenou) • v zásadě jde o obsah celé směrovací tabulky – alternativní cesty nejsou uvažovány, (cesty se stejným ohodnocením jsou ignorovány) • aby se zabránilo oscilacím, RIP nahradí již existující cestu pouze cestou, která má nižší metriku!!! (nestačí stejná)!!!