pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

IGP – Interior Gateway Protocols • připomenutí: uvnitř sebe sama si každý autonomní systém může řešit směrování tak jak uzná za vhodné – může aplikovat vlastní směrovací politiku – týká se to hlavně aktualizace směrovacích informací • existuje více alternativních protokolů, které lze použít pro aktualizaci směrovacích informací uvnitř AS – obecně jsou označovány jako IGP (Interior Gateway Protocols) • příklady protokolů IGP: – RIP (Routing Information Protocol) • pracuje na principu "vector distance" • vyvinut firmou Xerox ve středisku PARC, použit mnoha firmami, používal se již v původním ARPANETu • vhodný pro malé až střední sítě, ne pro velké – OSPF (Open Shortest Path First) • pracuje na principu "link state" • vhodný i pro větší sítě (větší autonomní systémy)