pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

směrování v ranném Internetu • existovala soustava tzv. core gateways (centrálních směrovačů), nacházejících se v páteřní části Internetu – tyto core gateways měly úplnou informaci o celé topologii Internetu – byly centrálně spravovány (pověřenou organizací) • ostatní směrovače byly "non-core gateways" – pracovaly s neúplnou informací o topologii Internetu • "znaly" jen sítě "pod sebou", provoz do ostatních sítí směrovaly přes implicitní cesty do core gateways – inzerovaly existenci "svých" sítí (sítí "pod sebou") směrem ke core gateways