pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

aktualizace směrovacích informací • základní problém: – jak zajistit rychlou a správnou reakci na změny, tak aby s tím nebyla spojena příliš velká režie • navíc: jak to udělat v rozsahu dnešního Internetu? • je třeba průběžně šířit aktualizační informace – ze kterých se průběžně vypočítávají údaje (next hop) ve směrovacích tabulkách – lze to řešit na principu "vector distance" nebo "link state" • řešení tohoto problému se měnilo s vývojem Internetu – hlavně v důsledku jeho zvětšování • zpočátku: – Internet byl malý, existovaly centrální směrovače s úplnou informací • později: – vznikla 2-úrovňová struktura • core směrovače s úplnou informací • non-core směrovače s neúplnou informací • ještě později – došlo k "dekompozici" Internetu • vzniku tzv. autonomních systémů (AS), které v sobě lokalizují detailní směrovací informace a nešíří je mimo sebe