pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co je směrování (routing)? • striktně vzato: – volba směru pro další předání paketu/datagramu • ve skutečnosti zahrnuje: – výpočet optimální cesty • je to kombinatorický problém hledání nejkratší cesty v grafu • výsledkem jsou "podklady pro volbu směru" – uchovávání směrovacích informací ("podkladů") • vedení směrovacích tabulek – předávání paketů (forwarding) • používání výsledků výpočtů ("podkladů") – udržování směrovacích informací • aktualizace údajů pro výpočty cest, reakce na změny • co všechno s tím dále souvisí? – celková koncepce směrování – celková koncepce internetu • katenetový model • které uzly se účastní • historický vývoj – přímé a nepřímé doručování – metody optimalizace směrovacích tabulek – řešení směrování v opravdu velkých systémech • autonomní systémy – směrovací politiky – …..