pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

ICMP Router Solicitation • jde o "dotaz do pléna": jaké jsou tady směrovače? – ICMP zpráva je rozesílána pomocí IP broadcastu všem uzlům dané sítě • odpověď přináší informaci o dostupných směrovačích v síti – (zřejmě) je brána první odpověď která dorazí, eventuelní neúplnost je řešena pomocí ICMP Redirect • umožňuje to, aby hostitelské počítače nemusely "na počátku" znát žádný směrovač • směrovače odpovídají na dotazy – ale samy také generují odpovědi (advertisement) v náhodném intervalu mezi 450 až 600 vteřinami