pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

pravidla směrování • "host-specific route" by měly být používány jen výjimečně – velmi zvětšují objemy směrovacích tabulek – musí se vyhodnocovat jako první • snaha je rozhodovat při směrování podle příslušnosti cílového uzlu k určité síti – pak postačuje menší počet položek směrovacích tabulek • agregace položek pomáhá snižovat objem směrovacích tabulek – pomáhá i používání "default route" • default route odpovídá prefixu 0 • pravidlo pro prohledávání směrovacích tabulek: – postupuj od nejvíce konkrétního k nejméně konkrétnímu – tedy: nejprve hledej položku s největším prefixem, postupuj k menším prefixům