pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  41

IPv6 a fragmentace • IPv6 požaduje MTU minimálně 1280 bytů – IPv4 požaduje nejméně 576 bytů • už nedochází k fragmentaci "po cestě" – fragmentovat v IPv6 může jen odesilatel • pokud se někde (na trase) zjistí, že paket je větší než místní MTU, přenos skončí a odesilateli je odeslána zpráva ICMP Packet Too Big – jako u IPv4, pokud by byl nastaven bit DON´T FRAGMENT – v IPv4 mohl fragmentovat jak odesilatel, tak i kterýkoli směrovač "po cestě" • záměr: – omezit režii, která vzniká při  fragmentaci ve směrovačích – je výhodnější, když aplikace samy redukují velikost svých paketů • doporučení: – pro "plné" (chytré) implementace IPv6: • používat Path MTU Discovery – postup je obdobný jako u IPv4 – pro "minimální" implementace: • generovat pakety velikosti do 1280 bytů • rozšiřující hlavička pro fragmentaci – když odesilatel musí fragmentovat, přidá k povinné hlavičce rozšiřující hlavičku • "fragmentační" hlavičku