pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

IGMP (Internet Group Management Protocol) • slouží k řízení multicastových skupin – ke zřizování/rušení dočasných skupin – k přidávání/odebírání uzlů ze skupin – …. • pakety IGMP se vkládají do IP paketů – obdobně jako u ICMP • Type: – 1: žádost o vytvoření (dočasné) skupiny – 2: odpověď na žádost o vytvoření skupiny – 3: žádost o přidání uzlu do skupiny – 4: odpověď …. – 5: žádost o vyjmutí uzlu ze skupiny – 6: odpověď … – 7: potvrzení vzniku (dočasné) skupiny – 8: odpověď …