pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  35

IP multicast – princip fungování • princip řešení IP Multicast-u: – odesilatel "odesílá" paket na IP multicast adresu – ty uzly, které jsou "místní" (v dané síti), přijímají paket přímo • prostřednictvím multicastu na linkové vrstvě (linkového multicastu) – pokud je členem příslušné multicastové skupiny i nějaký uzel mimo danou síť, musí být v této síti "IP multicast agent" • ten přijme mulicastový paket  a zajistí jeho přenos do cílové sítě • v cílové síti je další agent, který zajistí místní rozeslání, prostřednictvím linkového multicastu