pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

IP Multicast • multicast: – možnost odeslat paket, který bude doručen více příjemcům (současně) – linkový multicast: • doručuje se uzlům v "přímém dosahu" – to je relativně snadné, s podporou v linkových technologiích – IP multicast • doručuje se uzlům, které mohou být "kdekoli" v dosahu IP protokolu – komplikované • IP multicast adresy: – jsou "skupinové" • uzly se dynamicky přidávaní/odstraňují ze skupiny – skupiny jsou: • permanentní: IP adresa je jim přidělena administrativně a trvale – a je "well known"  – např. 224.0.0.2: všechny směrovače v podsíti • "dočasné" (transient): vznikají a zanikají na základě potřeby – členství uzlů ve skupině je vždy dynamické