pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

zpracování ARP dotazu • každý uzel který přijme broadcast: – extrahuje "binding" odesilatele dotazu (vazbu mezi jeho IP a HW adresou). • pokud jej už má ve své cache, osvěží ji (znova to vloží do své cache). Tím se mj. ošetří i změna adresy odesilatele – příjemce se podívá na pole OPERATION, zda jde o dotaz nebo odpověď. – pokud jde o dotaz, zjistí příjemce zda se ho týká • porovná pole TARGET PROTOCOL ADDRESS se svou adresou. • pokud jde o odpověď, už nejde o broadcast – odpověď by měla být cílená, tj příjemce dříve vyslal dotaz a nyní čeká na odpověď • odpověď využije. • pokud se dotaz týká daného příjemce, je povinen odpovědět • sestaví ARP odpověď: – přehodí význam SENDER a TARGET, vyplní adresy druhé strany (byť je to zbytečné) – doplní svou HW adresu (do pole SENDER HW ADDRESS) – nastaví pole OPERATION na odpověď (2) – pošle cíleně tazateli • poté, co poslal odpověď, dotázaný si sám zanese binding (překladovou informaci o tazateli) do své cache paměti – je to optimalizace kvůli tomu, že za chvíli mu nejspíše bude něco posílat, a bude potřebovat jeho adresu