pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

vlastnosti protokolu IP • je univerzální, nabízí jednotné přenosové služby – nevyužívá specifika  fyzických přenosových technologií • chce jen "společné minimum" – snaží se zakrýt odlišnosti • vytváří jednotné prostředí pro všechny aplikace • pracuje s proměnnou velikostí paketu (datagramu) – velikost určuje odesilatel (aplikace) • problém: může docházet ke fragmentaci • je zaměřen na jednoduchost,  efektivnost a rychlost • je nespojovaný – nečísluje přenášené pakety – negarantuje pořadí doručení – negarantuje dobu doručení – ….. • funguje jako nespolehlivý/"best-effort" – negarantuje doručení – negarantuje nepoškozenost dat – nepoužívá potvrzení – nepodporuje řízení toku – smí zahodit datagram když: • má chybný kontrolní součet • překročil svou životnost • hrozí zahlcení sítě • …..