pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

ARP, Address Resolution Protocol • jde o protokol, určený pro "překlady adres" metodou dotaz&odpověď – v distribuované variantě – je použitelný pouze tam, kde je k dispozici všesměrové vysílání (broadcasting) • princip fungování: – pošle dotaz všem v dané síti (pomocí broadcastu) – ten koho se dotaz týká odpoví • definuje: – formát dotazu a odpovědi – způsob přenosu / šíření dotazů a odpovědí • dotazy jsou vkládány přímo do linkových rámců – do Ethernetových rámců, v prostředí Ethernetu, EtherType=0x806 • rozesílány jsou všem uzlům – v Ethernetu pomocí broadcastu (v adrese jsou samé 1) • dotaz je typu: "kdo má takovouto IP adresu?" – odpovídá pouze ten uzel, který rozpozná svou IP adresu, – do odpovědi vloží svou HW adresu • odpověď je zasílána cíleně, nikoli jako broadcast