pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

ICMP SOURCE QUENCH • jednoduchý směrovač: – posílá ICMP SOURCE QUENCH  po každém paketu, který dostane když je přetížen • dokonalejší směrovač: – monitoruje zdroje dat a jejich toky, a posílá ICMP SOURCE QUENCH jen těm, kteří mají podstatný vliv na jeho přetížení • ještě dokonalejší směrovač: – může generovat ICMP SOURCE QUENCH ještě dříve, než dojde k přetížení, když se snaží o predikci a předcházení tomuto jevu • zpráva SOURCE QUENCH je pouze informace o tom, že hrozí/dochází k přetížení směrovače. – nespecifikuje proto konkrétní požadovanou akci • ta je ponechána na vůli toho, kdo SOURCE QUENCH dostane – také tento uzel se může chovat různě inteligentně, a svou akci volit podle toho, že dostal prvních 64 bitů dat, která způsobila přetížení – neexistuje inverzní zpráva k SOURCE QUENCH • nelze oznámit konec přetížení, je nutné to dělat nějak postupně a testovat průchodnost, například postupně zvyšovat objem dat)