pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

ICMP SOURCE QUENCH • jde o hlášení od směrovače, že u něj dochází k přetížení (hrozícímu zahlcení) • možné důvody: – jeden zdroj posílá data směrovači rychleji než je on dokáže zpracovat – tím že souběh požadavků přicházejících na směrovač překračuje jeho kapacitu – ….