pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

ICMP Destination Unreachable • obecnější hlášení než TIME EXCEEDED – pokrývá další situace, kdy byl IP datagram zahozen, resp. nemohl být doručen, mj.: · nedostupná síť (CODE=0),  nedostupný uzel (CODE=1), · neexistující adresy (CODE=2), porty (CODE=3), · překročení MTU při nastaveném příznaku že se nemá fragmentovat (CODE=4) · chyby routerů, chyby SW · nesprávné cesty (cykly, neexistující cesty apod.) · výpadky uzlů · zakázaný přístup pro určitý druh paketů / služeb