pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

utilita Traceroute • #1 gw.peterka.cz (……….):               TTL Exceeded, ttl=128, 2 ms • #2 Praha14.core.Czech.Net (194.213.225.6): TTL Exceeded, ttl=254, 153 ms • #3 Praha9.core.Czech.Net (194.213.225.9):    TTL Exceeded, ttl=253, 144 ms • #4 Praha0.core.Czech.Net (194.213.225.1):     TTL Exceeded, ttl=253, 144 ms • #5 nix.ten.cz (194.50.100.191):                TTL Exceeded, ttl=252, 329 ms • #6 porta-ten.pasnet.cz (195.113.69.105):         TTL Exceeded, ttl=251, 149 ms • #7 atmms-1.pasnet.cz (195.113.68.132):         TTL Exceeded, ttl=250, 1506 ms • #8 ksi.ms.mff.cuni.cz (195.113.19.213):   Echo Reply, ttl=122, 157 ms • testující uzel pošle datagram cílovému stroji, nastaví TTL=1 – fakticky posílá ICMP Traceroute (CODE=30) nebo UDP datagram na neexistující port – první příjemce po cestě dekrementuje TTL na 0 a vygeneruje ICMP TIME EXCEEDED (z toho se pozná, kdo je 1. uzel po cestě) • testující opakuje s inkrementovaným TTL ….. • poslední krok se dělá pomocí UDP datagramu na neexistující port