pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

formát "ICMP TIME EXCEEDED" • do ICMP TIME EXCEEDED  je vložen začátek zahozeného paketu, aby se příjemce mohl dozvědět o co se jedná (co je příčinou chyby) • situace, na kterou IP protokol reaguje zprávou ICMP TIME EXCEEDED, je někdy generována záměrně – např. pro potřeby utility traceroute