pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

ICMP Time Exceeded • při směrování IP datagramu se může stát, že dojde k zacyklení • rozpoznává se pomocí položky TTL (Time To Live) v hlavičce datagramu – původní význam položky: bude zde čas v sekundách • ukázalo se jako nereálné – dnešní význam: počet "přeskoků" (hop count) – při každém průchodu směrovačem je hodnota položky TTL dekrementována • kvůli tomu musí být přepočítáván kontrolní součet !!! • když IP protokol zjistí, že položka TTL dekrementuje k nule, má právo datagram zahodit • ale má povinnost o tom informovat odesilatele zahozeného datagramu – pomocí ICMP zprávy typu "TIME EXCEEDED" • s nastaveném CODE=1 • jiná situace: – při zpětném sestavování fragmentů vyprší timeout (vynuluje se nastavený timer) – IP reaguje zasláním ICMP zprávy TIME EXCEEDED s nastavením CODE=1