pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

ICMP dilema • ani jedna z variant 1 a 2 není správná • praktický kompromis: – ICMP zprávy se vkládají do IP paketů • aby "prošly všude tam, kde IP" a nevyžadovaly multiprotokolové směrovače – a současně se považují za součást síťové vrstvy • aby ICMP bylo dostupné i pro směrovače, fungující na síťové  vrstvě • je to výjimka z pravidla o fungování vrstevnatých modelů – porušení těchto pravidel, motivované praktickými důvody