pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

dilema: jak přenášet ICMP zprávy? • zprávy protokolu ICMP slouží potřebám síťové vrstvy – generují je nejčastěji směrovače • a směrovače mohou být i jejich příjemci – ale směrovače fungují (nejvýše na) síťové vrstvě • na transportní vrstvě by ICMP zprávy nebyly pro směrovače viditelné • varianta 2: – vkládat je přímo do linkových rámců • pak "patří" na síťovou vrstvu a pro směrovače jsou viditelné – ale pak nemusí "projít" všude tam, kde "prochází" protokol IP • všechny směrovače by nutně musely být multiprotokolové a podporovat jak směrování IP, tak i směrování ICMP