pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

problém fragmentace • příčina problému: – různé přenosové technologie pracují s různými velikostmi linkových rámců – velikost udává parametr MTU (Maximum Transfer Unit) – např. • 576:  X.25 • 1492: IEEE 802.3 • 1500: Ethernet II • 1500, 2048, 4096: Token Ring • 4325, 2048: FDDI • 65515: HPPI (High Performance Parallel Interface) • ten, kdo určuje velikost datového paketu, se může přizpůsobit známé velikosti MTU • problém: – znalost MTU se týká jen místní sítě (segmentu), netýká se celé cesty !!! – díky nespojovanému charakteru IP protokolu (nenavazuje spojení) nelze fragmentaci vyloučit • i když bude respektováno "místní" MTU !!