pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

symbolický zápis IP adres •             IP adresu lze chápat jako jedno velké (32-bitové) binární číslo –        ale to se špatně zapisuje i čte •             používá se jednotný způsob zápisu: –        obsah každého bytu je vyjádřen jako desítkové číslo –        jednotlivé části jsou spojeny tečkou –        příklad: 193.84.57.34 –        příklad: 147.3.1.3   •             třída A: –        od 1.x.x.x do 126.x.x.x •             třída B:  –        od 128.0.x.x do 191.255.x.x •             třída C:  –        od 192.0.0.x do 223.255.255.x