pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

velikost adresové části IP adres •              důsledek dvousložkového charakteru IP adres: –          každé síti je vždy třeba přidělit celý blok IP adres •         všechny IP adresy se stejnou síťovou částí, která přísluší dané síti –          bez ohledu na to, kolik se jich skutečně využije •         takto přidělené ale nevyužité adresy není možné "přenechat" jiné síti  •              příklad: –          pokud by síťová část měla "napevno" 16 bitů (a adresa uzlů zbývajících 16 bitů), pak by: •         každá síť by musela dostat přiděleno celkem 216 (tj. 65536) individuálních IP adres (všechny se stejnou síťovou částí) •         bez ohledu na skutečný počet  uzlů v síti !!!! •              autoři TCP/IP museli pečlivě zvažovat, jak volit velikost síťové části IP adresy •              kdyby zvolili pevnou velikost síťové části (např. 16 bitů), hrozilo by: –         že bude existovat více sítí než kolik připouští síťová část –         IP adresy se budou přidělovat po příliš velkých blocích