pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  39

skupinové (multicast) adresy IPv6 •              začínají na FF –         jsou logicky jednosložkové –         obsahují 4-bitový příznak •         flag - říká např. zda je adresa přidělena trvale nebo dočasně –         obsahují 4-bitový příznak "dosahu" •         scope ID –       node-local, link-local, site-local, organization-local, global, … •              některé multicast adresy jsou dopředu vyhrazeny: –         FF0x:0:0:0:0:0:1 zahrnuje všechny uzly •         o "dosahu" rozhoduje Scope ID –       přípustné jsou pouze varianty node-local a link-local •         fakticky nahrazuje broadcast –         FF0x:0:0:0:0:0:2 zahrnuje všechny směrovače •         o "dosahu" rozhoduje Scope ID –       přípustné jsou pouze varianty node-local, link-local a site-local