pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  38

vyhrazené adresy v IPv6 •              adresy začínající na FE (1111 1110) jsou vyhrazeny jako privátní –         FE::cokoli •              dělí se na: –         "site-local" •         jsou přenášeny jen v rámci soustavy sítí zákazníka (site) –       nejsou šířeny k jeho ISP a dále •         začínají na FEC, FED, FEE, FEF –         "link-local" •         směrovače je vůbec nepropouští, používají se jen v rámci daného segmentu/spoje •         začínají na FE8,  FE9, FEA, FEB   •              loopback –         ::1 •         resp. 0:0:0:0:0:0:0:1 •              nespecifikovaná IP adresa –         :: •         resp. 0:0:0:0:0:0:0:0 –         používá ji např. uzel, který se teprve dotazuje na svou IP adresu •              vnoření (embedded) IPv4 adresy –         adresy IPv4, chápané jako adresy IPv6 –         doplní se zleva samými nulami •         např. ::192.168.1.1