pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

IPv6 Interface Identifier •             IPv4: –          relativní část adresy měla typicky méně jak 48 bitů •         nejčastější linkovou adresou byla 48-bitová ethernetová adresa –          bylo nutné složité převádění mezi relativní částí síťové adresy a linkovou adresou •         např. protokolem ARP (Address Resolution Protocol) •             IPv6: –         relativní část adresy má 64 bitů •         umožňuje to snadno "namapovat" na 48-bitové ethernetové adresy –         předpokládá se ale použití "větších" ethernetových adres, modified EUI-64 •         vychází z rozšířených ethernetových adres –       "64-bit extended unique identifier", od IEEE –       mají 24 bitů na výrobce, 40 na serial number