pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

IPv6 unicast adresy •              jsou logicky dvousložkové –          relativní část adresy má 64 bitů •         "Interface Identifier" –          síťová část adresy má dvě části •         Global Routing Prefix –        identifikuje koncového zákazníka (site) •         Subnet ID: –        rozlišuje (pod)sítě u zákazníka –        analogie subnettingu •              Global Routing Prefix –          je definováno jeho dělení, pro •         TLA (Top-Level Aggregators) –        velké regionální přidělovatele IP adres, jako je RIPE, ARIN, APNIC, … •          NLA (Next-Level Aggregators) –        typicky ISP, přidělují adresy zákazníkům –          v praxi se nerespektuje •         RFC 3587 fakticky zrušilo toto dělení