pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

symbolický zápis IPv6 adres •             straight-hex –        každé slovo se zapíše jako (4-místné) hexadecimální číslo –        např.: 805B:2D9D:DC28:0000:0000:FC57:D4C8:1FFF •             leading zero suppressed –        nulová slova se zkrátí na jedinou číslici –        např.: 805B:2D9D:DC28:0:0:FC57:D4C8:1FFF •             zero-compressed –        nulová slova se zcela vynechají  –        např.: 805B:2D9D:DC28::FC57:D4C8:1FFF •             mixed notation –        posledních 32 bitů se zapíše jako u IPv4 •        pro tzv. "embedded IPv4 adresy –        např. ::212.200.31.255