pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

unicast, multicast a broadcast •             IPv4: –        unicast  •        označují právě jeden uzel –       přesněji: právě jedno síťové rozhraní •        původně třídy A,B a C –       dnes adresy dle CIDR –        multicast •        označují skupiny uzlů •        původně třída D •        implementace je volitelná a skutečná podpora mizivá –        broadcast •        označuje všechny uzly (v síti) –       relativní adresu uzlu tvoří samé 1 •        s šířením IP broadcastů byly/jsou problémy •             IPv6: –        unicast •        přidělují se způsobem který připomíná spíše CIDR než třídy A, B a C –        multicast •        nahrazuje broadcast v IPv4 •        jeho podpora v IPv6 je povinná !!! –        anycast •        jedna IP adresa může být přiřazena více uzlům současně •        reagovat (ozvat se) by měl vždy ten uzel, který je "nejblíže"