pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

přechod z IPv4 na IPv6 •              původní předpoklad: –         bude to (muset být) velmi brzy •              dnešní situace: –         "dočasná" řešení uspěla natolik, že potřeba přechodu na IPv6 byla oddálena •         časový horizont je neurčitý –         nejdále s přechodem jsou akademické sítě •              kompatibilita: –         zpětná ano •         zařízení IPv6 je schopné komunikovat se sítí IPv4 –         dopředná ne •         zařízení IPv4 není schopné komunikovat se sítí IPv6 •              jak je realizována zpětná kompatibilita? •         strategie koexistence sítí IPv4 a IPv6 –         "dual-stack" •         zařízení podporuje současně IPv4 i IPv6 –         překlad •         směrovače s "dual-stack": překládají požadavky mezi IPv4 a IPv6 –         tunelování  •         pakety IPv6 jsou tunelovány (zapouzdřovány, vkládány do) paketů IPv4 a prochází skrz síť IPv4