pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

IPv6 – základní principy •              IPv6 rozšiřuje původní 32-bitový adresový prostor IPv4 na 128-bitový –         ale není to zdaleka jediná změna –         IPv6 mění řadu dalších aspektů a vlastností IPv4 •         napravuje různé nedostatky, nedomyšlenosti, věci které se neosvědčily, … •         např. multicast místo broadcastu, …. –         IPv6 přidává řadu nových vlastností •         např. podporu QoS, podporu bezpečnosti, mobilitu, … •         anycast, … –         IPv6 není radikálním (zásadním) odklonem od dosavadních principů fungování IP a TCP/IP •              změny týkající se adresování: –         větší adresový prostor –         hierarchické členění adresového prostoru •         a hierachické přidělování IP adres –         eliminace "obezliček" •         jako např.  NAT/PAT, … –         lepší podpora multicastu •         v IPv6 je povinný –         zavedení anycast-u –         možnost autokonfigurace a přečíslování –         lepší řešení fragmentace a defragmentace –         lepší podpora mobility –         …