pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

důsledek: •             IP adresy jsou –        fyzicky "jednolité" (každá má 32 bitů) –        logicky dvousložkové, mají •        síťovou část (s adresou sítě, identifikující síť jako celek) •        (relativní) adresu uzlu v rámci sítě •             hranici mezi oběma logickými složkami tvoří bitová pozice –        síťovou část tvoří vyšší bity IP adresy, relativní adresu uzlu zbývající nižší bity –        původně: hranice je pevně dána (ve 3 možných pozicích) –        dnes: hranice je volitelná