pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

důsledky mechanismu CIDR •              šetří se IP adresami –         byl dále zpomalen úbytek adres •         ale příčina problému nebyla odstraněna •              šetří se směrovací tabulky –         umožnilo to redukovat jejich objem, tím zrychlit směrování •         ale nepostačuje, tabulky jsou již tak neúnosně velké •         jsou nutná ještě jiná řešení, např. autonomní systémy (zavádí další stupeň agregace směrovacích informací) •             musel se změnit způsob distribuce IP adres –        "přidělovatelem" nyní musí být  jednotliví provideři (ISP) •        musí se registrovat u regionálních přidělovatelů