pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

problém směrovacích tabulek •              dříve platilo: –         přidělovaly se celé síťové adresy, a to systémem "kdo první přišel …" •         nebyl v tom žádný systém, kromě distribuce mezi regionální přidělovatele –         pro každou síťovou adresu (A, B nebo C) musela být ve směrovacích tabulkách samostatná položka –         směrovačům v páteřních částech Internetu začaly přetékat směrovací tabulky