pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

princip CIDR-u •              dochází k tzv. agregaci –         slučování "sousedních" síťových IP adres –         vzniká 1 výsledná "agregovaná" adresa (adresa supernet-u) •              síťová část je nyní označována jako "prefix" –         a jeho velikost je vyjadřována v počtu bitů (síťové části) •              adresy jsou dnes přidělovány zásadně jako tzv. CIDR bloky –         např. 194.213.228/24 je CIDR blok odpovídající 1 dřívější síťové adrese C (má 24 bitů prefixu, zbývá 8 na adresu uzlu)