pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

mechanismus CIDR Classless InterDomain Routing •             řeší problém úbytku IP adres –        umožňuje přidělovat koncovým sítím "přesně velké" skupiny IP adres •        v zásadě to nahrazuje původní systém tříd A, B a C •             řeší problém nárůstu směrovacích tabulek –        dosud platilo: co 1 síťová adresa třídy A, B nebo C, to jedna položka ve směrovací tabulce •        směrovací tabulka se prohledává při každém rozhodnutí o volbě směru •             princip mechanismu CIDR –        je v zásadě inverzní k subnettingu •        také se tomu říká supernetting –        předpokládá posun hranice (bitové pozice) mezi síťovou částí a adresou uzlu směrem "doleva" (k vyšším bitům)