pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

varianty NAT-u statický NAT •             vztah mezi "vnitřními" a "vnějšími" IP adresami je pevně dán –        má statický charakter •             vnitřní uzly mohou být přístupné z vnější sítě –        lze využít například při "stěhování" mezi ISP •        bez nutnosti měnit IP adresy dle CIDR •             dynamický NAT •             "vnitřním" IP adresám jsou přiřazovány "vnější" IP adresy dynamicky, podle potřeby –        vnitřní uzly nejsou obecně dostupné z vnějšku –        lze ušetřit "vnější" IP adresy •        pokud některé vnitřní uzly nepotřebují