pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

jak zajistit "průchod" z/do privátních sítí? •              na aplikační vrstvě –         na rozhraní mezi veřejnou a privátní sítí je proxy brána •         má dvě síťová rozhraní, do veřejné i privátní sítě •         není prostupná na síťové vrstvě •         často je proxy brána součástí firewallu –         pro aplikace uvnitř privátní sítě je toto řešení viditelné •         aplikace musí být nastaveny tak, aby používaly proxy bránu –         řešení je "aplikačně závislé" •         pro každou aplikaci musí být (samostatná) proxy brána •              na síťové vrstvě –         dochází k průběžnému překladu mezi "veřejnými" a "privátními" IP adresami •         NAT – Network Address Translation –         pro aplikace není překlad viditelný •         aplikace není nutné speciálně nastavovat –         řešení je "aplikačně nezávislé" •         funguje (obecně) pro všechny aplikace –       ale pro některé speciálnější aplikace fungovat nemusí »       pokud vkládají zdrojové adresy do nákladové části IP paketů, kde nejsou překládány