pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

výchozí předpoklady •              každý uzel musí mít unikátní IP adresu –         aby jej bylo možné rozlišit –         dnes existují výjimky •         jde o obecné pravidlo, týká se jen "přímo dostupných uzlů", ne uzlů schovaných za firewally •              rozhodnutí autorů TCP/IP: –         IP adresy budou abstraktní •         nebudou mít žádný bezprostřední ekvivalent v linkových adresách –         IP adresy budou všude stejné •         i "nad" různými typy linkových adres budou IP adresy stejného typu –       náročné na převodní mechanismy –         IP adresy budou mít 32 bitů •              IP adresy musí vycházet vstříc potřebám TCP/IP protokolů •              představě katenetového modelu –         "svět" je složen z: •         dílčích sítí •         uzlů (hostitelských počítačů a směrovačů) •              potřebám směrování: –         směrovací algoritmy se rozhodují na základě příslušnosti přijímajícího uzlu k síti •         ne na základě "celé" adresy –       výjimka: host-based route •         důvod: snaha minimalizovat objem směrovacích tabulek i složitost rozhodování –         proto musí být možné "extrahovat" z IP adresy identifikaci cílové sítě