pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

privátní IP adresy •             podmínka fungování: –        na hranicích privátních sítí je třeba zastavit šíření směrovacích informací •        "ohlašujících" existenci uzlů uvnitř privátních sítí •             důsledek: –        v privátních sítích lze použít v zásadě libovolné IP adresy •        uvnitř jedné privátní sítě musí být jednoznačné •        v různých privátních sítích mohou být použity stejné IP adresy •             doporučení: –        nepoužívat úplně libovolné IP adresy, ale takové, které byly k tomuto účelu vyhrazeny (RFC 1597) –        jsou to adresy: •        1x síťová adresa třídy A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 •        16x adresa třídy B: –      172.16.0.0 – 172.31.255.255 •        256x adresa třídy C –      192.168.0.0 – 192.168.255.255