pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

privátní IP adresy •              co brání vícenásobnému použití IP adres? –         to, že by směrovací algoritmy nevěděly, kam doručovat IP pakety •              idea: tam, kde nebude existovat přímá komunikace (nutnost  směrovat) by se adresy mohly opakovat –         tato situace nastává v sítích bez přímé IP konektivity ("privátních sítích"), které jsou odděleny od "ostatního světa" vhodnou bránou (firewallem) •         "prostup" je zde zajištěn na vyšší vrstvě, než je vrstva síťová!!